Doordacht blended ontwerp

Projectgebaseerde, multimodale leeractiviteiten

Een blended aanpak biedt heel wat mogelijkheden om je onderwijs nog krachtiger te maken. Ontwerp authentieke, projectgebaseerde leeractiviteiten die aansluiten bij de leefwereld van je cursisten. Gebruik daarbij audio, video en andere media. Dat maakt de leerstof toegankelijker voor laaggeletterde (NT2-)cursisten en maakt het gemakkelijker voor cursisten om zich te uiten en hun eigen ervaringen te delen.
Wat is projectgebaseerd leren?

Projectgebaseerd leren houdt in dat je cursisten leren via authentieke, probleemoplossende leeractiviteiten waarin ze samenwerken en in interactie gaan met elkaar. Via projectgebaseerde leeractiviteiten kan je op een geïntegreerde manier verschillende vaardigheden van je cursisten versterken. De cursisten leren al doende, via authentieke taken die aansluiten bij hun leefwereld en leerdoelen. Dat maakt een projectgebaseerde aanpak tot een krachtige vorm van onderwijs, zeker ook voor laaggeletterde (NT2-)cursisten.

Voorbeelden van projectgebaseerde activiteiten vind je in de verhalen op deze website. In de blend van Ann-Sofie lees je bijvoorbeeld hoe ze in haar cursus NT1 toewerkt naar een bezoek in het ziekenhuis (door o.a. een afspraak te maken, een beterschapskaartje te schrijven, …). Ook Greet werkt met haar cursisten in de zorg tijdens een project in het kader van een thuiszorgstage op verschillende manieren aan NT2 binnen huishoudelijke taken.

Meer voorbeelden en aandachtspunten voor projectgebaseerde leeractiviteiten lees je bij de vraag ‘Hoe ontwerp ik een krachtige blended leeractiviteit voor laaggeletterde cursisten?’.
Projectgebaseerd leren binnen blended onderwijs

Projectgebaseerd leren en blended onderwijs gaan goed samen. Door het toevoegen van technologie en het integreren van online taken kan je je projectgebaseerde leeractiviteiten nog rijker en krachtiger maken, en kan je, geïntegreerd met het werken aan vakspecifieke en talige vaardigheden, ook de digitale vaardigheden van je cursisten versterken.

Technologie maakt het bovendien mogelijk om projecttaken ‘op locatie’ uit te voeren, zodat de link tussen de leeractiviteit en het echte leven versterkt wordt. Zo krijgen je cursisten meteen inzicht in hoe ze de competenties die ze in de cursus leren, in de praktijk kunnen toepassen. Op die manier verhoog je meteen ook hun motivatie.

In de blend van Ann-Sophie lees je hoe zij projectgebaseerde activiteiten inzet bij haar NT1-cursisten.
Wat zijn multimodale leeractiviteiten?

Het inzetten van technologie maakt het mogelijk om multimodaal te werken. Dat betekent dat je verschillende media zoals tekst, beeld en geluid met elkaar combineert. Deze combinatie kan de lesinhoud begrijpelijker maken voor je laaggeletterde (NT2-)cursisten.

In de blend van Greet lees je hoe video’s ingezet worden ter voorbereiding van groepsmomenten, die in het teken staan van discussie en interactie over de inhouden die in de video's worden aangeboden.
Enkele manieren om audio en video in te zetten om lesinhoud over te brengen:
  • Zet audio of video in om lesinhoud na de les uit te breiden of te verdiepen, of als voorbereiding op de volgende les.
  • Gebruik audio of video voor differentiatie en maatwerk. Dat kan bijvoorbeeld door filmpjes door te sturen die zijn aangepast aan het niveau van de cursist of die aansluiten bij een specifieke interesse of leerbehoefte.
  • Maak audio-opnames van klasdiscussies, zodat cursisten die na de les kunnen herbeluisteren en (op maat) op bepaalde elementen te focussen. Als leerkracht kan je ze gebruiken om gerichte feedback te geven.
Audio en video inzetten om cursisten zélf inhoud te laten creëren

Media zoals audio en video bieden ook meer toegankelijke mogelijkheden voor je cursisten om zich te uiten, en zelf rijke inhouden, verhalen en ervaringen binnen te brengen in de lessen.

Lees in de blend van Liesbeth hoe cursisten hun eigen podcasts en videodagboeken maken.

Als de cursisten hun producten kunnen delen met de klas, verhoogt dat hun motivatie en interesse in de cursus. Door hun eigen ervaringen in de les binnen te brengen, verhoogt ook het groepsgevoel en de sociale betrokkenheid tussen de cursisten. De openheid ten opzichte van andere cursisten bevordert bovendien de leerresultaten.

Lees in de blend van Dries hoe cursisten filmpjes van hun werkplek delen met de klas


Meer achtergrond en toelichting bij deze bouwsteen en bij het BLEND UP-model vind je in het rapport To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren voor laaggeletterde (NT2-)cursisten. Er is ook een samenvatting.

Bronnen

Jehoul, Schiepers & Van Nuffel (2022). To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren in het volwassenenonderwijs. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.
Al-Hoorie, A.H. (2016). Unconscious motivation. Part II: Implicit attitudes and L2 achievement. Studies in Second Language Learning and Teaching 6(4), p. 619-649. Assalahi, H. (2019). Motivation, Investment and Social-Interdependence of Second Language Learners. Arab World English Journal, Special Issue 1: Application of Global ELT Practices in Saudi Arabia, p. 18-33.
Bigelow, M., Vanek, J., King, K., & Abdi, N. (2017). Literacy as social (media) practice: Refugee youth and native language literacy at school. International Journal of Intercultural Relations, 60(April), 183–197. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.04.002
Black, H., Keenan, E. & Tucker, E. (2021). Flipping learning with LESLLA learners. Presentation at the 17th Annual LESLLA Symposium.
Cooke, M. (2006). “When I wake up I dream of electricity”: The lives, aspirations and ‘needs’ of Adult ESOL learners. Linguistics and Education 17, p. 56-73.
Darling-Hammond, L., Zielezinski, M., & Goldman, S. (2014). Using technology to support at-risk students’ learning. Stanford. https://edpolicy.stanford.edu/sites/ default/files/scope-pub-using-technology-report.pdf
Ethridge, E.A. & Branscomb, K.R. (2009). Learning through action: Parallel learning processes in children and adults. Teaching and Teacher Education, 25, p. 400-408.
Kennisrotonde. (2021). Welke (pedagogisch/didactische interventies van docenten versterken in een online leeromgeving de motivatie en het actief leren van volwassen NT2 deelnemers? (KR. 1156) Den Haag: Kennisrotonde.
Nedungadi, P., Devenport, K., Sutcliffe, R., & Raman, R. (2020). Towards a digital learning ecology to address the grand challenge in adult literacy. Interactive Learning Environments, 1-14.
Poupore, G. (2014). The Influence of Content on Adult L2 Learners’ Task Motivation: An Interest Theory Perspective. The Canadian Journal of Applied Linguistics, 17(2), p. 69-90.