De blend van Greet

De opleiding zorg voor anderstaligen, wat houdt dat precies in?

De opleiding is gericht op mensen die graag in de zorg willen werken, maar van wie het Nederlands nog niet goed genoeg is. In de opleiding worden de vakken uit de zorg-opleiding geïntegreerd met extra hulp bij het Nederlands leren.

Geef jij de opleiding alleen, of wordt hij door een team van leerkrachten gegeven?

We zijn inderdaad met een team. Mijn collega’s Pieter en Reinhilde zijn verantwoordelijk voor de vakken die op zorg gericht zijn, en ik geef extra ondersteuning bij de taal. Die verdeling loopt goed. We hadden eerst gescheiden vakken, maar sinds enkele jaren kom ik ook soms in de lessen van Pieter en Reinhilde om de cursisten te helpen. Bij een zorgopleiding zijn een goede taalbeheersing en communicatieve vaardigheden heel belangrijk: je moet vaak gesprekken aangaan met zorgvragers over hun noden en behoeften, wat je gaat doen, enzovoort.

We werken vaak op basis van projecten en dan is een goede samenwerking tussen mij en mijn collega's onmisbaar.

We werken vaak op basis van projecten en dan is een goede samenwerking tussen ons drie onmisbaar. Vorige maand hadden we bijvoorbeeld een project rond huishoudelijke taken: koken, de was en de strijk doen. We bouwen dat dan samen stap voor stap op, via het flipped classroom-principe: de cursisten bouwen thuis  kennis op door video’s te bekijken en enkele taken hierbij uit te voeren. Ze hebben toen bijvoorbeeld een video bekeken waarin ze een dag lang de taken van een medewerker in de thuiszorg konden volgen. Om hun Nederlands te oefenen had ik hen daarbij gevraagd om te letten op de gesprekken die de verzorger met de zorgvragers had.

In de klassikale lessen gaan we daar dan dieper op in. We hebben een les rond koken gegeven, waarbij Reinhilde focust op het koken zelf, en ik de cursisten help bij het lezen van de recepten. In een andere les leerden ze met Pieter over de was, waar ik in mijn les dan dieper op inga door gesprekken te oefenen met de zorgvrager over kledingstukken en wasvoorschriften. Het is namelijk niet alleen belangrijk om de voorschriften op de kledingstukken te lezen, maar ook om rekening te houden met de wensen van de zorgvragers.

We hebben een les rond koken gegeven, waarbij Reinhilde focust op het koken zelf, en ik de cursisten help bij het lezen van de recepten.
Vinden jouw cursisten het goed dat ze een deel van de lessen thuis kunnen voorbereiden?

Goh, daar zijn wel wat verschillen in. De meeste cursisten appreciëren wel dat ze daardoor minder lange dagen naar school moeten komen, maar voor sommigen is het wel moeilijk om er tijd voor te vinden. We bereiden de online lessen wel goed voor: we maken duidelijke afspraken en leggen uit hoe het leerplatform werkt. Niet alle cursisten zijn even snel weg met het digitale, en sommigen vinden het ook moeilijk om de taken in te plannen. Omdat we merkten dat sommige cursisten de voorbereidende taken niet maakten, bouwen we nu twee keer per week een moment in waarop cursisten ook de online taken in de klas kunnen maken. Dat is niet verplicht, maar wie wil, kan daar wel extra ondersteuning krijgen.

Omdat we merkten dat sommige cursisten de voorbereidende taken niet maakten, bouwen we nu twee keer per week een moment in waarop cursisten ook de online taken in de klas kunnen maken.

Veel cursisten vinden het online lesmateriaal ook handig om nieuwe leerstof na de les nog eens te herhalen. Zo kunnen ze iets opnieuw bekijken als ze iets niet goed begrepen hebben. We stimuleren die herhaling, want we merken dat het helpt om wat ze geleerd hebben te consolideren. Het online lesmateriaal helpt ook mensen die ziek zijn geweest om weer mee te zijn.

We proberen in de online taken niet alleen de theorie aan bod te laten komen, maar ook al wat praktijk. Het kan soms goed zijn om moeilijke handelingen (zoals een verband aanleggen) in een video te tonen, zodat ze het rustig kunnen bekijken en herbekijken. Natuurlijk moet er daarnaast in de fysieke les voldoende tijd zijn om het zelf te proberen en feedback te krijgen van de leerkracht.

Je sprak over een leerplatform. Waarvoor gebruiken jullie dat?

Ja, omdat de opleiding uit verschillende vakken bestaat, vinden we een leerplatform belangrijk om alle informatie samen te brengen. Op dat leerplatform komt alles samen: de materialen voor de cursussen, links naar online lesmateriaal, links naar de online synchrone sessies, enzovoort. Er is ook een agenda die de cursisten duidelijk maakt wanneer de fysieke lessen plaatsvinden en waar ook de deadlines voor de taken in staan.

Op dat leerplatform kunnen de cursisten ook de resultaten van taken en toetsen terugvinden, maar ook de criteria waarop we hen evalueren. We hechten heel veel belang aan transparante communicatie en geven deze zaken ook mee in de fysieke les, maar het is handig dat het ook op een centrale plaats verzameld kan worden.

Cursisten kunnen ook de criteria waarop we hen evalueren terugvinden op het leerplatform. We hechten heel veel belang aan transparante communicatie.

Op het leerplatform heeft elke cursist ook zijn eigen portfolio. Daarin worden alle taken die ze gemaakt hebben, verzameld. Dat zijn soms taken die met NT2 te maken hebben, zoals brieven die ze geschreven hebben, maar ook voor de andere vakken worden er soms foto’s van hun werk toegevoegd. Zo kunnen wij in één oogopslag hun vooruitgang zien, en heeft de cursist daar ook zelf zicht op.

Greet

geeft NT2 binnen de opleiding zorg voor anderstaligen.

De cursus van Greet in kaart

Uitdagingen digitale vaardigheden
Uitdagingen geletterdheid
Uitdagingen zelfregulering
Aandeel praktijk
Nood aan materiaal
Gespreksvaardigheid als leerdoel
Leslocatie moeilijk bereikbaar
Geen rustige thuisleeromgeving
Gebrek aan ICT-uitrusting thuis

De principes van Greet

Projectgebaseerde, multimodale leeractiviteiten
Ontwerp authentieke, projectgebaseerde leeractiviteiten die aansluiten bij de leefwereld van de cursisten. Gebruik bv. video zodat cursisten ook zelf hun eigen ervaring in de klas binnen kunnen brengen.
Sterk aan de start
Start je cursus met een heldere uitleg over de structuur, manier van leren en gebruikte tools in de cursus. Introduceer tools door je cursisten er eerst in de les mee te laten experimenteren.
Multidisciplinair team
Niet enkel leerkrachten spelen een rol bij blended onderwijs. Stimuleer een nauwe samenwerking met IT-ondersteuners en centrumverantwoordelijken om krachtig blended onderwijs te realiseren.
Alle principes