De blend van Maryam

Deels in de klas en deels online thuis: de blend van Maryam bereidt cursisten voor op hun theoretisch rijexamen.
Wat houdt de cursus precies in? Wie zijn de cursisten?

De cursus is bedoeld voor mensen die hun rijbewijs B willen behalen maar het moeilijk vinden om de theorie voor het examen zelfstandig te leren. De wegcode is steeds moeilijker geworden en er zijn de laatste jaren heel wat regels bijgekomen. In deze cursus nemen we de verkeersregels samen door in eenvoudige taal. We begeleiden de cursisten ook bij het maken van online oefeningen en proefexamens.

Wat doen jullie online en wat face tot face?

De leerstof voor het rijexamen leent zich op zich goed om online te oefenen. De online oefeningen en proefexamens, bijvoorbeeld op MijnrijbewijsB.be, lijken sterk op de echte examens, en je krijgt meteen feedback op je resultaat. Maar onze cursisten hebben er om allerlei redenen moeite mee om de theorie zelfstandig te verwerken. Het gaat om veel informatie en het taalgebruik is voor hen vaak te complex of te weinig vertrouwd. Heel wat cursisten missen bovendien de discipline om zelfstandig en regelmatig de theorie te studeren en de online oefeningen te maken. Sommige cursisten hebben ook niet voldoende digitale vaardigheden, of hebben te veel problemen met taal om helemaal zelfstandig hun weg te vinden op een oefenwebsite.

We hebben voor elk thema een kennisclip gemaakt waarin de belangrijkste verkeersregels helder en visueel worden uitgelegd.

In de klassikale les focussen we daarom telkens op één thema uit de wegcode, om de theorie duidelijk en in kleinere onderdelen uit te leggen aan de cursisten. We hebben voor elk thema een kennisclip gemaakt waarin de belangrijkste verkeersregels helder en visueel worden uitgelegd. Dat filmpje bekijken de cursisten thuis als voorbereiding op de klassikale les: een soort van flipped classroom dus. Na de les kunnen ze de leerstof op hun eigen tempo nog eens herhalen en oefenen via de online oefeningen.

Pas als de cursisten er klaar voor zijn, krijgen ze hun eerste online opdrachten voor thuis.

Het online leren op afstand bouwen we geleidelijk op. De eerste weken volgen de cursisten 2 keer per week klassikaal les hier in het centrum. We nemen dan de tijd om kennis te maken en om het online oefenaanbod samen te verkennen. Mijn collega Sam en ik helpen iedereen om een account aan te maken op de oefenwebsite, en we begeleiden de cursisten in het open leercentrum bij hun eerste oefeningen. Als ze er klaar voor zijn, krijgen ze hun eerste online opdrachten voor thuis, en na een paar weken schakelen we over naar één keer per week les in de klas, en de rest online thuis.

Wat doe je dan precies in de klassikale les?

In de klas gaan we in op vragen van de cursisten bij de kennisclips, en verwerken we de leerstof verder op een interactieve manier. Bijvoorbeeld met een quiz of via groepswerk waarbij elk groepje of duo een foto krijgt van een verkeerssituatie en moet beoordelen wat in dat geval een juiste reactie is. Wat ook goed werkt is om de theorie niet klakkeloos van buiten te laten leren, maar de cursisten erover te laten nadenken. Samen discussiëren over de regels helpt de cursisten om de theorie beter te begrijpen en te onthouden, zeker als we herkenbare situaties gebruiken uit de buurt.

Samen discussiëren over de verkeersregels helpt de cursisten om de theorie beter te begrijpen en te onthouden, zeker als we herkenbare situaties gebruiken uit de buurt.
Ben je dan zelf foto’s gaan maken in de buurt om het lesmateriaal herkenbaar te maken voor de cursisten?

Ik maak inderdaad vaak foto’s als ik rondloop in de stad, dat is een beetje een beroepsmisvorming (lacht). Maar we gebruiken vooral veel foto’s van de cursisten zelf, die we ze tussen de lessen door laten verzamelen en doorsturen. Als de volgende les gaat over de voorrangsregels, vragen we hen bijvoorbeeld om foto’s te posten van voorrangsborden in hun eigen buurt. En als de cursisten vragen hebben bij een verkeerssituatie die ze zijn tegengekomen, posten ze daar ook een foto of een beschrijving van, en dan bespreken we die situatie samen in de klas.

Je geeft de cursus samen met je collega Sam. Hoe organiseren jullie dat?

De eerste twee klassikale lessen begeleiden we samen, en daarna verdelen we de taken. Ik focus mij vooral op het geven van de klassikale lessen, en Sam begeleidt het online gedeelte. Als de cursisten vragen of problemen hebben, kunnen ze bij haar terecht. Ze kunnen haar online contacteren binnen bepaalde uren, of ze kunnen op vrijdagvoormiddag naar het OLC, het open leercentrum, komen wanneer Sam daar de permanentie doet. Ook op andere momenten kunnen ze het OLC gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ze thuis geen rustige plek of geen goed toestel hebben om de online oefeningen te maken. Cursisten die dat willen kunnen daar ook één keer per week samenkomen met een vrijwilliger om samen de online oefeningen te doorlopen.

Het is wel heel belangrijk om regelmatig te overleggen met mijn collega, zodat we allebei op de hoogte zijn van alles en het online en het klassikaal gedeelte goed op elkaar kunnen afstemmen.

Ik vind het heel verrijkend om de cursus samen te geven met Sam. We vullen elkaar goed aan: zij kent heel veel van ICT en is goed in het ondersteunen van de cursisten op afstand, terwijl ik graag bezig ben met het coachen van cursisten en het stimuleren van hun zelfregulerende vaardigheden. We hebben al veel van elkaar geleerd. Het is wel heel belangrijk om regelmatig te overleggen zodat we allebei op de hoogte zijn van alles en het online en het klassikaal gedeelte goed op elkaar kunnen afstemmen.

Wat vinden de cursisten zelf van deze blended aanpak?

Uit de evaluaties van de cursus door de cursisten blijkt dat zij in het algemeen erg tevreden zijn. Ze geven aan dat de cursus heel nuttig is voor het rijexamen, maar ook dat hun zelfvertrouwen rond online leren gegroeid is. Ze merken, bijvoorbeeld op hun werk, dat steeds meer opleidingen tegenwoordig online of blended zijn, en dat het voor hun toekomst belangrijk is om daar een beetje in mee te zijn. Dat is ook een onderdeel van de visie van ons centrum: we willen de cursisten stimuleren tot levenslang leren en de nodige competenties daarvoor versterken.

Maryam

geeft een cursus rijbewijs

De cursus van Maryam in kaart

Uitdagingen digitale vaardigheden
Uitdagingen geletterdheid
Uitdagingen zelfregulering
Aandeel praktijk
Nood aan materiaal
Gespreksvaardigheid als leerdoel
Leslocatie moeilijk bereikbaar
Geen rustige thuisleeromgeving
Gebrek aan ICT-uitrusting thuis

De principes van Maryam

Online om de leefwereld te verruimen
Zet online leeractiviteiten in om talige en digitale vaardigheden geïntegreerd te ontwikkelen. Zo versterk je cursisten ook in het dagelijkse leven en breid je hun leer- en leefwereld uit.
Zelfregulering en digitale vaardigheden opbouwen
Bouw de noodzakelijke vaardigheden op door oefeningen te demonsteren en ondersteuning geleidelijk af te bouwen. Kleine succeservaringen kunnen het begin zijn van belangrijke veranderingen.
Lerend netwerk
Ondersteun leerkrachten bij het groeien in hun rol. Kritische reflectie, uitwisseling en samenwerking binnen en buiten het centrum staan daarbij centraal.
Alle principes