Effectief leerkrachthandelen

Directe hulp en steun bij leren

Volg ook online het leerproces op, geef feedback en wees bereikbaar om je cursisten te ondersteunen. Bewaak hierbij je eigen grenzen door duidelijke afspraken te maken met je cursisten.
Drempel om de leerkracht te contacteren

Uit de bevraging van verschillende groepen cursisten in 2021 blijkt dat ze de grotere afstand tussen hen en de leerkracht als één van de grootste uitdagingen van online leren beschouwen. Vooral laaggeletterde cursisten vinden het moeilijk om online vragen te durven stellen of aan te geven dat iets onduidelijk is. Ook leerkrachten geven aan dat opvolging en het geven van feedback vaak gemakkelijker is in de klas, omdat je daar vanwege het nabije visuele contact sneller ziet wanneer een cursist iets niet begrijpt, of vastloopt op een oefening.

Omdat voldoende gerichte ondersteuning en feedback geven erg belangrijke didactische principes zijn, is het realiseren van deze ondersteuning, ook vanop afstand, één van je belangrijkste taken als leerkracht binnen blended onderwijs.

In ‘De blend van Maryam’ lees je hoe Maryam en haar collega hun cursisten ondersteunen bij het online oefenen in de cursus Rijbewijs.

Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende bereikbaar bent voor je cursisten én toch een goede work/life-balans behouden? Hier geven we enkele manieren om ook online je cursisten nabij te zijn:

  • Wees actief aanwezig online. Post zelf regelmatig berichten op het leerplatform, de berichtenapp of blog van je klas
  • Geef je cursisten feedback. Maak aan de cursisten duidelijk dat je ook wat ze thuis doen, bekijkt. Geef hen feedback op de taakinhoud, maar laat hen ook weten dat je de taak ontvangen hebt.
  • Maak duidelijke afspraken aan het begin van de cursus over je bereikbaarheid. Geef aan wanneer cursisten je kunnen contacteren voor hulp en ondersteuning, en wanneer je niet bereikbaar bent.
  • Bied just-in-time hulp. Bij het achteraf bespreken in de les komen vaak niet alle problemen naar boven die cursisten op het moment van de taakuitvoering hadden. Zorg er daarom voor dat je ook op afstand momenten inbouwt waarop je bereikbaar bent.
  • Volg het leerproces van je cursisten op. Hierbij kan het digitale net een meerwaarde vormen, omdat verschillende oefenwebsites en leerplatformen een overzicht maken van hoe cursisten de oefeningen gemaakt hebben.
  • Stuur bij indien nodig. Contacteer je cursisten als hun leerproces niet optimaal verloopt en zoek samen naar manieren om het op te lossen.
  • Beloon je cursisten. Gaat alles goed? Vergeet dan zeker niet om je cursisten af en toe een complimentje te sturen tussendoor.
  • Leer de cursisten samenwerkstrategieën aan. Organiseer momenten waarop cursisten samen aan hun online taken kunnen werken, dat zorgt voor extra motivatie. Leer hen hoe ze ook online kunnen samenwerken.
  • Help zelfregulerende vaardigheden opbouwen door triggers voor reflectie in te bouwen en cursisten over hun manier van leren te laten nadenken.
Het centrum van Wendy en Tom zorgt er via teamteaching voor dat leerkrachten de nodige ondersteuning kunnen bieden aan de cursisten, ook tijdens de online leeractiviteiten.
Hoe bewaak ik mijn grens?

Hoewel nabijheid en directe ondersteuning bij online leeractiviteiten dus noodzakelijk zijn, is het wel belangrijk dat je als leerkracht een gezond evenwicht zoekt tussen bereikbaarheid voor de cursisten en een duidelijke scheiding met je privéleven. Daarin kan je als leerkracht stappen nemen, door duidelijke afspraken te maken met de cursisten over wanneer ze je kunnen contacteren en wanneer niet.

Ook het centrum speelt hierin een belangrijke rol. Zaken als een aparte werktelefoon, simkaart of laptop zorgen dat je je in je vrije tijd beter van het werk kan afsluiten. Daarnaast is het in de visie van het centrum belangrijk om de inspanningen van leerkrachten voor online leeractiviteiten te erkennen. Dat je cursisten individueel, thuis aan de slag gaan, betekent zeker niet dat de leerkracht geen werk meer heeft. Ook de opvolging en ondersteuning van online leeractiviteiten vraagt tijd.


Meer achtergrond en toelichting bij deze bouwsteen en bij het BLEND UP-model vind je in het rapport To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren voor laaggeletterde (NT2-)cursisten. Er is ook een samenvatting.

Bronnen

Jehoul, Schiepers & Van Nuffel (2022). To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren in het volwassenenonderwijs. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.
Boelens, R., Voet, M & De Wever, B. (2018). Vier didactische aandachtspunten om blended leren effectief in te zetten. In B. Pynoo, C. Zhu, B. De Wever & J. Tondeur (Eds.). Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs (pp. 97-108). Gent: VUB – Adult Learners Online!
Hughes, N., Lo, L., & Xu, S. (2019). Blended Chinese language learning design: an integrative review and synthesis of the literature. The Language Learning Journal, 47(3), 313-331.
Li, J., Kay, R., & Markovich, L. (2018). Student attitudes toward blended learning in adult literacy and basic skills college programs. Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l’apprentissage et de la technologie, 44(2).
Nedungadi, P., Devenport, K., Sutcliffe, R., & Raman, R. (2020). Towards a digital learning ecology to address the grand challenge in adult literacy. Interactive Learning Environments, 1-14.
Schiepers, M., Versteden, P., Loman, J., Callebaut, I., Froyen, B., Hebbrecht, J., Imbrechts, H., Moonen, E., Ringoet ELs, , Schutjens, H., Timmermans, S., Truyts, C., T'sas, J., Van Bergen, T., Van Steelandt, I., Vanherf, A. (2020). Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school. OWL Press. ISBN: 9789463931977.
Van Twembeke, E. (2018). Interactie op het opleidingniveau: de introductie van een klasgroepoverschrijdende community. In B. Pynoo, C. Zhu, B. De Wever & J. Tondeur (Eds.). Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs (pp. 41-62). Gent: VUB – Adult Learners Online!
Zhang, R., & Zou, D. (2020). Types, purposes, and effectiveness of state-of-the-art technologies for second and foreign language learning. Computer Assisted Language Learning, 1-47.