Krachtig blended onderwijs:

geen one size fits all

Hoe pakken deze centra het aan?

Hoe kan je als centrum blended onderwijs organiseren op maat van laaggeletterde en anderstalige cursisten? Hoe ondersteun je leerkrachten bij hun blended onderwijs? Welke technische randvoorwaarden moet je in orde brengen? Lees welke keuzes deze centra gemaakt hebben.